Tamburlu Dolamit

48_1512151770.jpg

Dolomit Nedir?

Dolomit, genellikle magnezyumca zengin kireçtaşlarında oluşur. Magnezyum içeren altere bazik magmatik kayaçlarda, ya da kireçtaşlarında bulunan damar ve boşluklarda, hidrotermal damar tipi cevherleşmelerde, daha ziyade galenit ve sfalerit çevresinde gang minerali olarak bulunur.

Kullanım Alanları

Dolomit, fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı olarak endüstride bir çok alanda kullanılır. Bunların en önemlileri aşağıda belirtilmiştir.

Kullanım alanlarından en önemlileri refrakter malzeme imali ve kalsine edildikten sonra çelik üretiminde istenmeyen safsızlıkların cürufa geçmesini sağlamak amacıyla flux olarak kullanımıdır. Bu nedenle, dolomitin en çok tüketildiği endüstriler, cam ve soda, refrakter ve demir-çeliktir.

Peyzaj'da Dolamit Kullanımı

Tamburlanmı dolamit taşı peyzajda dekor amaçlı olarak kullanılmaktadır.Alanın yeşil alan dışında kalan kısımlarında,ağaç çevrelerinde v.b kullanılmaktadır.

2-4/6-8/10-14 ebatlarında mevcuttur.

Fiyatı : 1 Ton: 500 TL (20 m3 ve üzeri için geçerlidir)  

Powered by Bilgeweb